Uco Joustra: Third party rights

Mr Uco Joustra is inhouse-advocaat bij TAQA Energy B.V.. Het bedrijf exploiteert en produceert gas, onshore en offshore Nederland, en heeft een opslagfaciliteit voor aardgas, de zogeheten Piekgasinstallatie. Mr Joustra spreekt in het Engels, de taal van internationale overeenkomsten.  

 

Zekerheid gaat voor alles: "You should note that companies prefer to know where they stand above ambiguity and law suits. The contractor doesn’t mind that we have agreed that he cannot claim damages from us. He knows where he stands and will just negotiate a higher price with us to cover this risk." De foto toont de Taqa drilling rig in de duinen bij Schoorl.

Leave a Reply