Het monotheistisch dilemma: of de theologie van het terrorisme

Op 12 november 2010 sprak Wim Brands met Paul Cliteur over zijn boek Het monotheïstisch dilemma: de theologie van het terrorisme.
Het gesprek gaat over de vraag of de drie monotheïstische godsdiensten
aanknopingspunten bevatten voor geweld. Zo ja, om welke verhalen uit de
heilige traditie gaat het dan? Gebruiken (of misbruiken) terroristen
heilige teksten om het geweld te rechtvaardigen? Of zit geweld
ingebakken in de heilige tradities? En wat is de oplossing voor het
religieus geïnspireerde geweld? Luister naar de uitzending van het VPRO radio programma Brands met Boeken van 12 november 2010.  Klik hier om de uitzending te beluisteren

Foto: Netty van Lookeren

2 thoughts on “Het monotheistisch dilemma: of de theologie van het terrorisme

 1. Een zeer interessante uitzending die ik herhaalde malen beluisterde. Ik heb het boek dadelijk online besteld.
  Wat me het meest opviel is de nadruk op de Scheiding van Kerk en Staat. Maar wat houdt dit juist in ? Kerk en Staat zijn beide instellingen, en in het verleden was collusie ertussen heel nefast. Vandaar dat er nog steeds een nadruk licht op « Kerk ». Maar in de islam bestaat er geen Kerk. Toch is het duidelijk dat “ goddelijke “ wetten niet kunnen primeren op deze gestemd door een democratisch verkozen parlement. Zodoende kunnen we het Beginsel algemener – en beter maken met te poneren dat niemand een wet kan doordrukken die tegen deze van de Staat gaat. Het wordt dus : « Staatsrecht Primeert ! ». En dit houdt in dat er een Scheiding is tussen Kerk en Staat.
  Of toch niet soms ? In vele landen betaalt de Staat de godsdienstbedienaars, geeft de Staat subsidies aan scholen met religieuze inslag en bepaalt mee de programma’s. In sommige landen is godslastering strafbaar. Een huwelijk voor de Staat met dit voor de Kerk voorafgaan in België, in plaats van dit laatste te ignoreren. En in welk groot land dient er gezworen te worden op de bijbel bij een rechtsgeding ? Met dit alles blijkt dat de Scheiding tussen beide instellingen onhoudbaar is. Maar gelukking blijft het algemeen principe steeds van kracht : « Staatsrecht Primeert ! » Het is inderdaad nu eenmaal zó dat Maatschappij innig verweven is met Religie – ja, nog steeds ! De Staat dient zich als een alomvattende koepel zich met alles bezig te houden.
  Dit probleem is in Indonesië opgelost met het bestaan van het « Departemen Agama » ; het Ministerie van Godsdienst. Op die manier kan de Staat de Godsdienst controleren. Komt hierdoor hier minder misbruik van kinderen voor ? Zijn er daardoor meer religies erkent dan in westerse landen ? Is de islam hier geen Staatsgodsdienst geworden ?
  Natuurlijk bestaan er ook minder gelukkige wetten. Zo wordt de godsdienst vermeld op de identiteitskaart. Moeten beide huwelijkspartners van dezelfde religie zijn. En nog onlangs verbood de Minister van Godsdienst nog samenkomsten van een afvallige islamietische secte.
  Yes, East is East and West is West, and they will never meet, although I do so my best.

 2. Is het mogelijk dat het mp3 bestand bij de post gevoegd wordt zodat ie ook automatisch wordt opgepikt als podcast in b.v. iTunes?

  Antwoord van Podcasts Rechtsgeleerdheid Universiteit Leiden:
  Normaal gesproken proberen we de mp3 bestanden aan iedere posting toe te voegen. In dit geval was het bestand te groot om op het weblog te publiceren. Vandaar dat we moesten uitwijken naar de streaming server.

Leave a Reply