Prof. mr. A.G. Castermans/Abdel Zirar: Over eigendom, bezit en houderschap

Deze podcast wordt gebruikt bij het BA-2 vak Goederenrecht.

Italiaanse alpen

Leave a Reply