Roland Notermans: Internationale zaken

Mr Roland Notermans studeerde burgerlijk recht in Leiden. Hij is momenteel directielid binnen de Philips groep en werkzaam geweest in allerlei functies binnen de juridische afdelingen van de onderneming.

 

In zijn podcast beschrijft hij hoe een bedrijfsjurist bij een grote, multinationale onderneming zich oriënteert op buitenlandse rechtstelsels en hoe hij in onderhandelingen omgaat met buitenlands recht. Hij benadrukt het streven naar duidelijkheid en het in kaart brengen van risico’s. Daarom is zijn verhaal bij uitstek geschikt voor een benadering zowel vanuit het burgerlijk recht als de rechts- en bedrijfseconomie.

Download de podcast