Saskia ten Asbroek: Onbevoegde vertegenwoordiging en KPN-diensten


Net als bij het vak Inleiding burgerlijk recht (voorjaar 2008) zal bij Verbintenissenrecht (najaar 2008) elke week een podcast worden geplaatst om de stof van die week te illustreren.

Mr Saskia ten Asbroek, bedrijfsjurist bij KPN Telecom en oud-student burgerlijk recht, bespreekt in deze podcast een praktijkgeval. De zaak sluit aan bij de stof van Week I van het vak verbintenissenrecht. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen KPN en een afnemer van KPN-diensten is er sprake van onbevoegde vertegenwoordiging. Het is de vraag of KPN mocht vertrouwen op een toereikende volmacht en zo niet, of er sprake is van bekrachtiging.

Download de podcast