In naam van de Young Boys

Eerstejaars studenten Willem Cornax, Nadia Kadhim, Anouk van Marissing en Sytze de Witte schreven op verzoek van hoogleraar burgerlijk recht Alex Geert Castermans een podcast over een vonnis van de kantonrechter Haarlem. Een lid van een voetbalclub Young Boys Haarlem kocht heel wat promotiemateriaal ten behoeve van zijn club. Was de club gebonden aan de gesloten overeenkomst? Het werd een verhaal over volmacht en bekrachtiging. De auteurs lezen hun podcast voor, ondersteund door toetsenist Stuart Kerkhof van de band Grapevine Collection (www.grapevinecollection.nl). Het besproken vonnis is te vinden op www.rechtspraak.nl, onder LJN: BV 8734.

Vincent Engel – Onvoorziene omstandigheden

Bachelorstudent Vincent Engel spreekt over onvoorziene omstandigheden.  Hij behandelt drie uitspraken, die te vinden zijn op www.rechtspraak.nl: Hof Amsterdam 28 september 2010, LJN BN8468, Rechtbank Zupthen 30 september 2009, LJN BK3761 en Rechtbank Den Haag 21 febuari 2011, LJN BP5123. Over een gouden handdruk van een bank en over teleurstellingen bij projectontwikkeling. Reageer op v.engel@umail.leidenuniv.nl.

 

Vincent Engel

 

Het monotheistisch dilemma: of de theologie van het terrorisme

Op 12 november 2010 sprak Wim Brands met Paul Cliteur over zijn boek Het monotheïstisch dilemma: de theologie van het terrorisme.
Het gesprek gaat over de vraag of de drie monotheïstische godsdiensten
aanknopingspunten bevatten voor geweld. Zo ja, om welke verhalen uit de
heilige traditie gaat het dan? Gebruiken (of misbruiken) terroristen
heilige teksten om het geweld te rechtvaardigen? Of zit geweld
ingebakken in de heilige tradities? En wat is de oplossing voor het
religieus geïnspireerde geweld? Luister naar de uitzending van het VPRO radio programma Brands met Boeken van 12 november 2010.  Klik hier om de uitzending te beluisteren

Foto: Netty van Lookeren

Bart Fleuren: WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).


Verschillende zaken die in het kader van het bachelorsvak goederenrecht worden bestudeerd, zijn naar het burgerlijk recht van vóór 1992 beoordeeld. Hoe zouden de goederenrechtelijke verhoudingen naar nieuw recht hebben gelegen, aangenomen dat financiers en leveranciers hadden gekozen voor zekerheid in de vorm van pandrecht in plaats van fiduciaire overdracht? De studenten zijn tijdens het college uitgenodigd een zaak te reconstrueren. Twee inzendingen vielen in de prijzen. Rein Ferwerda nam het arrest Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat). Bart Fleuren bekeek WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).

Bedrijfspanden Waalwijk