Paul Cliteur over Roger Scruton

In de eerste van een nieuwe serie podcasts voor het onderwijs van het vak Encyclopedie van de Rechtswetenschap spreekt Paul Cliteur over het werk van de hedendaagse Britse filosoof en cultuurcriticus Roger Scruton. In zijn laatste boek schrijft Scruton onder meer over de betekenis van de traditionele natiestaat en waarschuwt hij voor het gevaar van het opgaan van de nationaliteiten in een betekenisloze Europese collectiviteit.

Maar wie is Roger Scruton (http://www.rogerscruton.com)? Waarom is Paul Cliteur van mening dat Scruton hard op weg is om een van de belangrijkste filosofen van de 21e eeuw te worden? Wat is de betekenis van de idee├źn van Scruton voor het vak Encyclopedie van de Rechtswetenschap? Luister snel naar de podcast voor een antwoord op deze vragen.

Deze podcast is eerder gepubliceer op 10 oktober 2006.

Download de podcast

Paul Cliteur: Wat impliceert onafhankelijkheid van de rechterlijke macht?

In deze voorlopig laatste podcast uit de serie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden bespreekt prof. Paul Cliteur de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Mag een minister openlijk commentaar op een rechterlijk uitspraak geven? Luister en vorm je eigen mening.

Download deze podcast

Deze podcast is eerder gepubliceerd op 1 december 2005

Den Houdijker en Di Bella: Openbaarheid van bestuur- tot op de cent nauwkeurig

Voor week 9 van het vak Inleiding staats- en bestuursrecht hebben de docenten Marina den Houdijker en Laura di Bella een podcast opgenomen over een recente toepassing van de Wet Openbaarheid van Bestuur.
Je zou denken dat Europese landbouwsubsidies alleen terecht komen bij boeren. Niets is minder waar. Ook bedrijven als Heineken, Campina en Philip Morris ontvangen subsidie. Maar hoeveel precies? Om welke bedragen gaat het? Dat was de inzet van een recent beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur toen bleek dat de minister deze cijfers niet zonder meer wilde prijs geven.

Download deze podcast

Deze podcast is eerder gepubliceerd op 17 november 2005