Uco Joustra: Third party rights

Mr Uco Joustra is inhouse-advocaat bij TAQA Energy B.V.. Het bedrijf exploiteert en produceert gas, onshore en offshore Nederland, en heeft een opslagfaciliteit voor aardgas, de zogeheten Piekgasinstallatie. Mr Joustra spreekt in het Engels, de taal van internationale overeenkomsten.  

 

Zekerheid gaat voor alles: "You should note that companies prefer to know where they stand above ambiguity and law suits. The contractor doesn’t mind that we have agreed that he cannot claim damages from us. He knows where he stands and will just negotiate a higher price with us to cover this risk." De foto toont de Taqa drilling rig in de duinen bij Schoorl.

Roland Notermans: Internationale zaken

Mr Roland Notermans studeerde burgerlijk recht in Leiden. Hij is momenteel directielid binnen de Philips groep en werkzaam geweest in allerlei functies binnen de juridische afdelingen van de onderneming.

 

In zijn podcast beschrijft hij hoe een bedrijfsjurist bij een grote, multinationale onderneming zich oriënteert op buitenlandse rechtstelsels en hoe hij in onderhandelingen omgaat met buitenlands recht. Hij benadrukt het streven naar duidelijkheid en het in kaart brengen van risico’s. Daarom is zijn verhaal bij uitstek geschikt voor een benadering zowel vanuit het burgerlijk recht als de rechts- en bedrijfseconomie.

Download de podcast

Wemmeke Wisman: Orakeltaal

Wemmeke Wisman studeerde burgerlijk recht en klassieke talen in Leiden. Zij is nu advocaat in Den Haag, partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. In haar praktijk legt zij zich toe op het algemene aansprakelijkheids- en contractenrecht.

In deze podcast vertelt zij over de uitleg van een overeenkomst tussen de belastingdienst en een bekende van tv. De zaak is te vinden op www.rechtspraak.nl: Rechtbank ‘s-Gravenhage 6 juli 2007, LJN: BA8945 (zaaknummer KG 07/529). Uitlegproblemen zijn van alle tijden, alsdus mr Wisman. Alle taal is orakeltaal.

Zie ook:

Download deze podcast

Vincent van den Brink: Bordeelbezoek en draagmoederschap, inhoud en bron van de goede zeden


Ook zonder dat wettelijke bepalingen een rol spelen kan een rechtshandeling in strijd zijn met de goede zeden" staat op p. 175 van Rechtshandeling en overeenkomst, met verwijzing naar het proefschrift van V. van den Brink, De rechtshandeling in strijd met de goede zeden.

Wat houden de goede zeden in, waar vind je ze? In zijn proefschrift zocht Vincent van den Brink, vice-president van het Hof Arnhem, antwoord op deze vragen. Inmiddels heeft hij al een enkele keer als rechter het antwoord moeten geven. Hoe denkt hij er nu over? Daarover gaat de podcast, die aansluit bij de stof van week II van de cyclus Verbintenissenrecht.

Download deze podcast

Saskia ten Asbroek: Onbevoegde vertegenwoordiging en KPN-diensten


Net als bij het vak Inleiding burgerlijk recht (voorjaar 2008) zal bij Verbintenissenrecht (najaar 2008) elke week een podcast worden geplaatst om de stof van die week te illustreren.

Mr Saskia ten Asbroek, bedrijfsjurist bij KPN Telecom en oud-student burgerlijk recht, bespreekt in deze podcast een praktijkgeval. De zaak sluit aan bij de stof van Week I van het vak verbintenissenrecht. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen KPN en een afnemer van KPN-diensten is er sprake van onbevoegde vertegenwoordiging. Het is de vraag of KPN mocht vertrouwen op een toereikende volmacht en zo niet, of er sprake is van bekrachtiging.

Download de podcast