Bart Fleuren: WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).


Verschillende zaken die in het kader van het bachelorsvak goederenrecht worden bestudeerd, zijn naar het burgerlijk recht van vóór 1992 beoordeeld. Hoe zouden de goederenrechtelijke verhoudingen naar nieuw recht hebben gelegen, aangenomen dat financiers en leveranciers hadden gekozen voor zekerheid in de vorm van pandrecht in plaats van fiduciaire overdracht? De studenten zijn tijdens het college uitgenodigd een zaak te reconstrueren. Twee inzendingen vielen in de prijzen. Rein Ferwerda nam het arrest Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat). Bart Fleuren bekeek WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).

Bedrijfspanden Waalwijk

Rein Ferwerda: Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat)


Verschillende zaken die in het kader van het bachelorsvak goederenrecht worden bestudeerd, zijn naar het burgerlijk recht van vóór 1992 beoordeeld. Hoe zouden de goederenrechtelijke verhoudingen naar nieuw recht hebben gelegen, aangenomen dat financiers en leveranciers hadden gekozen voor zekerheid in de vorm van pandrecht in plaats van fiduciaire overdracht? De studenten zijn tijdens het college uitgenodigd een zaak te reconstrueren. Twee inzendingen vielen in de prijzen. Rein Ferwerda nam het arrest Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat). Bart Fleuren bekeek WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).

Kuikens