Het monotheistisch dilemma: of de theologie van het terrorisme

Op 12 november 2010 sprak Wim Brands met Paul Cliteur over zijn boek Het monotheïstisch dilemma: de theologie van het terrorisme.
Het gesprek gaat over de vraag of de drie monotheïstische godsdiensten
aanknopingspunten bevatten voor geweld. Zo ja, om welke verhalen uit de
heilige traditie gaat het dan? Gebruiken (of misbruiken) terroristen
heilige teksten om het geweld te rechtvaardigen? Of zit geweld
ingebakken in de heilige tradities? En wat is de oplossing voor het
religieus geïnspireerde geweld? Luister naar de uitzending van het VPRO radio programma Brands met Boeken van 12 november 2010.  Klik hier om de uitzending te beluisteren

Foto: Netty van Lookeren