Vincent Engel – Onvoorziene omstandigheden

Bachelorstudent Vincent Engel spreekt over onvoorziene omstandigheden.  Hij behandelt drie uitspraken, die te vinden zijn op www.rechtspraak.nl: Hof Amsterdam 28 september 2010, LJN BN8468, Rechtbank Zupthen 30 september 2009, LJN BK3761 en Rechtbank Den Haag 21 febuari 2011, LJN BP5123. Over een gouden handdruk van een bank en over teleurstellingen bij projectontwikkeling. Reageer op v.engel@umail.leidenuniv.nl.

 

Vincent Engel

 

Bart Fleuren: WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).


Verschillende zaken die in het kader van het bachelorsvak goederenrecht worden bestudeerd, zijn naar het burgerlijk recht van vóór 1992 beoordeeld. Hoe zouden de goederenrechtelijke verhoudingen naar nieuw recht hebben gelegen, aangenomen dat financiers en leveranciers hadden gekozen voor zekerheid in de vorm van pandrecht in plaats van fiduciaire overdracht? De studenten zijn tijdens het college uitgenodigd een zaak te reconstrueren. Twee inzendingen vielen in de prijzen. Rein Ferwerda nam het arrest Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat). Bart Fleuren bekeek WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).

Bedrijfspanden Waalwijk

Rein Ferwerda: Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat)


Verschillende zaken die in het kader van het bachelorsvak goederenrecht worden bestudeerd, zijn naar het burgerlijk recht van vóór 1992 beoordeeld. Hoe zouden de goederenrechtelijke verhoudingen naar nieuw recht hebben gelegen, aangenomen dat financiers en leveranciers hadden gekozen voor zekerheid in de vorm van pandrecht in plaats van fiduciaire overdracht? De studenten zijn tijdens het college uitgenodigd een zaak te reconstrueren. Twee inzendingen vielen in de prijzen. Rein Ferwerda nam het arrest Hollander’s kuikenbroederij (over de vestiging van bezitloos pandrecht bij voorbaat). Bart Fleuren bekeek WUH/Onex (stille verpanding van toekomstige vorderingen).

Kuikens

Prof. mr. A.G. Castermans: Van societeit tot moskee: de grenzen van het eigendomsrecht. Deel 3: A new kid on the block

Deel 3: A new kid on the block

In het maatschappelijk verkeer zijn de grenzen van het eigendomsrecht van groot belang. Moet je als eigenaar van een woonhuis het rumoer van een studentensociëteit verdragen, het gebeier van de kerk op de hoek of de gebedsoproep van een moskee? Het zijn vragen die worden opgelost aan de hand van de artikelen 3:13, 5:37, en uiteindelijk 6:162 BW. Stuk voor stuk open normen, die erom vragen aan de hand van casus te worden opgelost.   Voor wie de besproken uitspraken wil nalezen volgen hier de vindplaatsen: HR 3 mei 1991, NJ 1991, 476; HR 18 september 1998, NJ 1999, 69;  HR 21 oktober 2005, NJ 2006, 418;HR 18 juni 2004, LJN AP1872; Rb Breda 26 november 2007, LJN BB8689;Rb Dordrecht 10 november 2004, LJN AR5750; Raad van State 13 februari 2008, LJN BC4236 ;Rb Arnhem 13 december 2007, LJN BC0280; Rb Alkmaar 6 juli 2005, LJN AT8810. 

Prof. mr. A.G. Castermans

Klik hier om de podcast te downloaden

 

Prof. mr. A.G. Castermans: Van societeit tot moskee: de grenzen van het eigendomsrecht. Deel 2: De buurmantest

Deel 2:         De buurmantest

In het maatschappelijk verkeer zijn de grenzen van het eigendomsrecht van groot belang. Moet je als eigenaar van een woonhuis het rumoer van een studentensociëteit verdragen, het gebeier van de kerk op de hoek of de gebedsoproep van een moskee? Het zijn vragen die worden opgelost aan de hand van de artikelen 3:13, 5:37, en uiteindelijk 6:162 BW. Stuk voor stuk open normen, die erom vragen aan de hand van casus te worden opgelost.   Voor wie de besproken uitspraken wil nalezen volgen hier de vindplaatsen: HR 3 mei 1991, NJ 1991, 476; HR 18 september 1998, NJ 1999, 69;  HR 21 oktober 2005, NJ 2006, 418;HR 18 juni 2004, LJN AP1872; Rb Breda 26 november 2007, LJN BB8689;Rb Dordrecht 10 november 2004, LJN AR5750; Raad van State 13 februari 2008, LJN BC4236 ;Rb Arnhem 13 december 2007, LJN BC0280; Rb Alkmaar 6 juli 2005, LJN AT8810. 

Prof. mr. A.G. Castermans 

Klik hier om de podcast te downloaden

Prof. mr. A.G. Castermans: Van societeit tot moskee: de grenzen van het eigendomsrecht. Deel 1: Burger met sociaal besef

Deel 1: Burger met sociaal besef

 

In het maatschappelijk verkeer zijn de grenzen van het eigendomsrecht van groot belang. Moet je als eigenaar van een woonhuis het rumoer van een studentensociëteit verdragen, het gebeier van de kerk op de hoek of de gebedsoproep van een moskee? Het zijn vragen die worden opgelost aan de hand van de artikelen 3:13, 5:37, en uiteindelijk 6:162 BW. Stuk voor stuk open normen, die erom vragen aan de hand van casus te worden opgelost.  Voor wie de besproken uitspraken wil nalezen volgen hier de vindplaatsen: HR 3 mei 1991, NJ 1991, 476; HR 18 september 1998, NJ 1999, 69;  HR 21 oktober 2005, NJ 2006, 418;HR 18 juni 2004, LJN AP1872; Rb Breda 26 november 2007, LJN BB8689;Rb Dordrecht 10 november 2004, LJN AR5750; Raad van State 13 februari 2008, LJN BC4236 ;Rb Arnhem 13 december 2007, LJN BC0280;

Rb Alkmaar 6 juli 2005, LJN AT8810.

 

 

Prof. mr. A.G. Castermans

Klik hier om de podcast te downloaden