Elout Korevaar: In het vuur van het spel


Deze podcast gaat over aansprakelijkheid in sport- en spelsituaties. Elout Korevaar is advocaat bij BrantjesVeerman advocaten in Amsterdam. Een deel van zijn praktijk bestaat uit sportzaken. Voorts staat hij ondernemers bij in geschillen over betalingen, huur van bedrijfsruimte, en conflicten tussen bestuurders. Elout studeerde burgerlijk recht in Leiden en was voordat hij de advocatuur in ging, drie jaar lang werkzaam als docent bij de afdeling burgerlijk recht.

Aan het slot van de podcast verwijst Elout naar een speerincident. Zie: http://nl.youtube.com/watch?v=4oPy3fviP6w

Klik hier om de podcast direct te downloaden.

Berry Mulders: De onrechtmatige daad

Berry Mulders is werkzaam als Senior Legal Counsel op de afdeling Corporate Legal van ING Insurance Europe.

Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit van Tilburg en Frans Recht aan de Universite de Pau et les Pays de l’ Adour. In deze eerste van twee podcast gaat de heer Mulders in op de onrechtmatige daad en het aansprakelijkheidsrecht.

Download deze podcast

Uco Joustra: Third party rights

Mr Uco Joustra is inhouse-advocaat bij TAQA Energy B.V.. Het bedrijf exploiteert en produceert gas, onshore en offshore Nederland, en heeft een opslagfaciliteit voor aardgas, de zogeheten Piekgasinstallatie. Mr Joustra spreekt in het Engels, de taal van internationale overeenkomsten.  

 

Zekerheid gaat voor alles: "You should note that companies prefer to know where they stand above ambiguity and law suits. The contractor doesn’t mind that we have agreed that he cannot claim damages from us. He knows where he stands and will just negotiate a higher price with us to cover this risk." De foto toont de Taqa drilling rig in de duinen bij Schoorl.

Roland Notermans: Internationale zaken

Mr Roland Notermans studeerde burgerlijk recht in Leiden. Hij is momenteel directielid binnen de Philips groep en werkzaam geweest in allerlei functies binnen de juridische afdelingen van de onderneming.

 

In zijn podcast beschrijft hij hoe een bedrijfsjurist bij een grote, multinationale onderneming zich oriënteert op buitenlandse rechtstelsels en hoe hij in onderhandelingen omgaat met buitenlands recht. Hij benadrukt het streven naar duidelijkheid en het in kaart brengen van risico’s. Daarom is zijn verhaal bij uitstek geschikt voor een benadering zowel vanuit het burgerlijk recht als de rechts- en bedrijfseconomie.

Download de podcast

Wemmeke Wisman: Orakeltaal

Wemmeke Wisman studeerde burgerlijk recht en klassieke talen in Leiden. Zij is nu advocaat in Den Haag, partner bij Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn. In haar praktijk legt zij zich toe op het algemene aansprakelijkheids- en contractenrecht.

In deze podcast vertelt zij over de uitleg van een overeenkomst tussen de belastingdienst en een bekende van tv. De zaak is te vinden op www.rechtspraak.nl: Rechtbank ‘s-Gravenhage 6 juli 2007, LJN: BA8945 (zaaknummer KG 07/529). Uitlegproblemen zijn van alle tijden, alsdus mr Wisman. Alle taal is orakeltaal.

Zie ook:

Download deze podcast

Vincent van den Brink: Bordeelbezoek en draagmoederschap, inhoud en bron van de goede zeden


Ook zonder dat wettelijke bepalingen een rol spelen kan een rechtshandeling in strijd zijn met de goede zeden" staat op p. 175 van Rechtshandeling en overeenkomst, met verwijzing naar het proefschrift van V. van den Brink, De rechtshandeling in strijd met de goede zeden.

Wat houden de goede zeden in, waar vind je ze? In zijn proefschrift zocht Vincent van den Brink, vice-president van het Hof Arnhem, antwoord op deze vragen. Inmiddels heeft hij al een enkele keer als rechter het antwoord moeten geven. Hoe denkt hij er nu over? Daarover gaat de podcast, die aansluit bij de stof van week II van de cyclus Verbintenissenrecht.

Download deze podcast

Saskia ten Asbroek: Onbevoegde vertegenwoordiging en KPN-diensten


Net als bij het vak Inleiding burgerlijk recht (voorjaar 2008) zal bij Verbintenissenrecht (najaar 2008) elke week een podcast worden geplaatst om de stof van die week te illustreren.

Mr Saskia ten Asbroek, bedrijfsjurist bij KPN Telecom en oud-student burgerlijk recht, bespreekt in deze podcast een praktijkgeval. De zaak sluit aan bij de stof van Week I van het vak verbintenissenrecht. Bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen KPN en een afnemer van KPN-diensten is er sprake van onbevoegde vertegenwoordiging. Het is de vraag of KPN mocht vertrouwen op een toereikende volmacht en zo niet, of er sprake is van bekrachtiging.

Download de podcast

Mr. Mellema: Legitieme portie in de zaak Anton Heyboer

In de reeks podcasts bij de collegeserie Inleiding Burgerlijk Recht is het deze week weer de beurt aan mw.mr. Mellema. In deze zevende uit de serie gaat mr. Mellema in op de civielrechtelijke figuur van de legitieme portie en hoe deze speelde in de beroemde zaak van de nalatenschap van de excentrieke kunstenaar Anton Heyboer. Door op onderstaande link te klikken, kunt u de podcast beluisteren.

Deze podcast is eerder gepubliceerd op maandag 2 juni 2008.

Download de podcast

Mr. Mellema: Huwelijksvermogensrecht en de Dexia-zaak

In de reeks podcasts bij de collegeserie Inleiding Burgerlijk Recht is het deze week de beurt aan mw.mr. Mellema. In deze zesde uit de serie gaat mr. Mellema in op de invloed van het huwelijksvermogensrecht op de bekende aandelenlease-affaire in de Dexia-zaak. Door op onderstaande link te klikken, kunt u de podcast beluisteren.

Deze podcast is eerder gepubliceerd op 27 mei 2008.

Download de podcast